Historia

Råsjö Kross AB bildades 1964 i Bergsjö av Olle Råbom och Henry Sjöblom. Tyvärr är båda borta, Olle avled hösten 1985. Från början var Råsjö ett rent entreprenadföretag med krossentreprenader åt Statens Järnvägar och Jehanderbolagen.

I slutet av sextiotalet påbörjades en intensiv prospektering av sand, grus-, och bergtäkter. Täkter i Sundsvall och Hudiksvall förvärvades. Företaget fick sitt säte i Sundsvall, där täkter drevs fram till 1978 då JCC förvärvade delar av fastigheter och entreprenadmaskiner.

Under tiden etablerades Råsjö inom kvartsitsidan i Dalsland. Från början var kvartsit tänkt som vägmaterial men leveranser till norska smältverk tog över. Verksamheten drevs fram till 2008 då fastigheter och täkterna avyttrades.

1975 bildades RABO Produkter, bolaget påbörjade byggnation av en betongvarufabrik med tillhörande betongstation i Hudiksvall. Bolaget tillverkade från början rör och brunnar samt mindre prefabelement. Efter studier i Finland bildades Stombyggarna i Norden AB tillsammans med finska Kummila OY. Fabriken byggdes ut och tillverkade håldäck för den expansiva Stockholmsmarknaden. Efter flera turer med olika ägare drivs bolaget sedan 1994 av Strängbetong AB. RABO Produkter AB äger fastigheterna samt levererar all betong. I samband med etablering i Hudiksvall köptes grusföretaget Grus & Singel i Hudiksvall AB.

I slutet av sjuttiotalet avyttrades Sundsvallsrörelse och bolaget flyttade till Hudiksvall. Samtidigt bildades Råsjö Torv AB, som idag heter Neova. Man lyckades skapa en framgångsrik verksamhet inom bränsletorv. Företaget avyttrades i början av 2000 till finska Vapo OY.

Företaget har idag nio egna täkter och driver entreprenad krossning på flertal orter. Losshållning samt viss framkörning och försäljning utförs i samarbete med underentreprenörer.

Råsjö Kross ägs av familjen Råbom som driver verksamheten med cirka 40 anställda.

Stående från vänster: Fredrik Råbom, Bengt Råbom och Stefan Råbom.
Sittande från vänster: Hans Råbom, Katarina Råbom, Lena Råbom Roman
och Örjan Råbom

Rabo Produkter, Hudiksvall

Rabo Produkter AB är ett dotterföretag till Råsjö Kross AB som är specialiserat på tillverkning och transporter av färdigblandad betong

Läs mer

Råsjö Logistikcenter

Råsjö Logistikcenter förfogar över ett ca 18 ha stort industriområde i Tjärnvik norr om Gnarp med stora asfalterade ytor och lagerutrymmen under tak. Verksamhetsinriktningen är uthyrning av lagerytor lagerlokaler kontors och personalutrymmen.

Läs mer

Vill du bli kontaktad?