Dränering

Ibland måste man se över dräneringen kring huset. Vi har olika typer av singel och makadam, som passar perfekt som dräneringsmaterial.

  • Schaktning/grävning
  • Bra botten för dräneringsledning är 0/8 naturgrus
  • Fiberduk av geotextil
  • Dräneringsledning
  • För återfyllnad kring dräneringsledningen rekommenderar vi 8/16 makadam, 16/32 makadam eller 16/32 singel

Rekommenderade produkter


Vill du bli kontaktad?