Plattläggning

Funderar du på att lägga plattor på infarten, vid entrén eller i trädgården? Då är det viktigt att göra ett bra underarbete för att skapa stabilitet. Sättsand och grus är bra underlag för plattor

  • Schaktning
  • Fiberduk av geotextil
  • Bärlager 0/32 eller slitlager 0/16 som packas med en markvibrator
  • Sättsand 3-5 cm tjockt lager, beroende på vilken typ av plattor du tänker använda
  • Material till sättsand: 0/4 stenmjöl eller 0/8 stenmjöl, alternativt 0/8 grus
  • Fogsand mellan plattorna 0/2 stenmjöl

Rekommenderade produkter


Vill du bli kontaktad?