Grusväg

Välj rätt material för din väg

  • Schaktning
  • Fiberduk av geotextil som förhindrar att befintligt material blandar sig med det nya
  • Förstärkningslager används vid dåliga markförhållanden
  • Bärlager 0/32 hjälper till att skapa en stabil grund
  • Materialet bör vattnas och packas med vält eller markvibrator
  • Topplager 0/16 slitlager

 

  

Materialens lagertjocklek

  • Förstärkningslagret 20-60 cm
  • Bärlager 10-20 cm
  • Topplager 3-10 cm

 

 

Rekommenderade produkter


Vill du bli kontaktad?