Råsjö Logistikcenter

Råsjö Logistikcenter förfogar över ett ca 18 ha stort industriområde i Tjärnvik norr om Gnarp med stora asfalterade ytor och lagerutrymmen under tak. Verksamhetsinriktningen är uthyrning av lagerytor lagerlokaler kontors och personalutrymmen.

Bland kunderna finns ex skogsindustrikunder (SCA & Mellanskog). Även mindre entreprenadföretag hyr upplagsytor inom området. Då området har ett industrispår i god kondition i anslutning till ostkustbanan och ligger välplacerat i förhållande till E4 så passar området som logistikcenter med kapacitet att hantera stora volymer gods.

Kontaktpersoner

Magnus Persson

Råsjö Logistikcenter

070-584 22 46
magnus.persson@rasjokross.se

Vill du bli kontaktad?