Garageuppfart

Välj rätt material för din garageuppfart

  • Schaktning
  • Fiberduk av geotextil som förhindrar att befintligt material blandar sig med det nya
  • Förstärkningslager används vid dåliga markförhållanden
  • Bärlager 0/32 hjälper till att skapa en stabil grund
  • Materialet bör därefter vattnas och packas med en vält eller en markvibrator
  • Topplager med makadam eller slitlager exempelvis 0/8 stenmjöl, 11/16 makadam, 8/16 makadam eller 0/16 slitlager
  • Topplagret kan även bestå av asfalt, betong eller marksten

  

Materialens lagertjocklek

  • Förstärkningslagret 20-60 cm
  • Bärlager 10-20 cm
  • Topplager 3-10 cm

 

 

Rekommenderade produkter


Vill du bli kontaktad?