Sponsring

Engagemanget inom idrottsvärlden såväl som inom företagsvärlden är stort. Dessa båda världar kan ofta dra nytta av varandra och tillsammans åstadkomma lyckade samarbeten i sponsringsprojekt. Därför är sponsring att likna vid en affärsöverenskommelse där det sker ett utbyte av pengar, tjänster och prestationer. För Råsjö-koncernen är gåvor och välgörenhet inte förenligt med sponsringsverksamhet.

Råsjö-koncernens sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Vi sponsrar ej verksamheter med politiska eller religiösa undertoner.

Råsjö-koncernens sponsring ska kunna användas i marknadsföring samt vara varumärkesbyggande för företaget. Vi förordar lite till många hellre än mycket till få.

Råsjö-koncernens sponsring ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring och framåtsträvan och innehålla en väl avvägd motprestation.

 

Affärsmässighet

Företaget ägnar sig inte åt välgörenhet. Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för Råsjö-koncernen intressant motprestation (se nedan).

Lokal förankring

Sponsringen skall huvudsakligen vara riktad till förmån för det geografiska område och boende där vi verkar.

Motprestationer

Råsjö-koncernen erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

  • Råsjö-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering.
  • Råsjö-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.
  • Sponsringsprojektet ger en positiv media publicitet där Råsjö-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt gärna exklusivt

Avtal

Sponsringsavtal ska alltid skrivas.

Söker du sponsor?

Här kan du ladda ner vår sponsoransökan.

Skicka den ifyllda ansökan som PDF till information@rasjokross.se eller via post till:

Råsjö Kross AB | Västanåker 131 | 824 92 HUDIKSVALL

 


Vill du bli kontaktad?