Infiltration

Infiltration/Markbädd

 

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljning, anläggs en reningsanläggning. Infiltration eller en markbädd anläggs beroende på om marken har bra eller dålig genomsläpplighet.

Singel 16/32, makadam 4/8 och 0/8 grus är lämpliga fraktioner för reningsanläggningen.

Kontakta ert Miljökontor i kommunen för tillstånd innan arbetet med anläggningen påbörjas. Miljökontoret har oftast faktablad hur anläggningar skall utföras och hur stor åtgång av respektive fraktion det behövs.

Användningsområden


Vill du bli kontaktad?