Entreprenad krossning

Råsjö Kross har utfört entreprenad krossning sedan starten 1964 och affärsområdet har utvecklats till att idag vara det enskilt största inom Råsjökoncernen. 2017 krossades ca 2 500 000 ton berg på uppdrag av våra kunder.


Krossningen utförs i nära samarbete med kunderna där vi förutom loss hållning och krossning ofta även hjälper till med kvalitets och certifieringsfrågor.

Råsjö Kross har en historia med långa kundrelationer där vi utvecklar vår personal och maskinpark i en ständig strävan att kunna ge kunden en optimal service.

Råsjö Kross förfogar idag över 15 mobila krossar och ett tjugotal gula maskiner.


Vill du bli kontaktad?