Gjuta betongplatta

Förberedelser för gjutning av betongplatta

Principen med platta på mark är en helgjuten betongplatta som är isolerad på undersidan, med en cellplast eller mineralull. Numera finns det L-formade kantelement som underlättar arbetet, eftersom de fungerar både som isolering och gjutform. Under grunden/dräneringslagret skall vara jämn och hårt packad, till exempel med 150 mm 8/16 makadam.

Dränering av markfukt är förstås viktigt

Som alltid är det bättre att göra en ordentlig dränering i samband med bygget eftersom det är svårt att åtgärda i efterhand. Dräneringsrören läggs normalt utanför husgrunden i botten av dräneringslagret. Underkanten på röret bör ligga minst 150 mm lägre än husgrunden. Lägg gärna en fiberduk mellan dräneringslagret och befintligt jordmaterial, så förhindrar man att fin jord tränger in i dräneringslagret.


Vill du bli kontaktad?