Förstärkningslager

Används som förstärkningslager vid byggnation av vägar och industriplaner

Framställs av sprängt berg som genom krossning och siktning får önskad storlek från 0 mm till största sten beroende på sort. Materialet skall bilda ett stenskelett av de större partikarna medan de mindre tätar det hålrum som uppstår.

Användningsområden

  • Vägar
  • Gårdsplaner
  • Gång- och cykelvägar
  • Många andra anläggningsområden

Vill du bli kontaktad?