Först i världen med fossilfri betongtillverkning

Nu erbjuder Råsjöbolagen betong från klimatneutral tillverkning. De satsade 10 miljoner kronor enligt den energikartläggning som Styr och ställer genomförde. Betongbranschen i hela världen använder enorma mängder fossila bränslen i tillverkningen. Äntligen kommer en ny tid med en mer hållbar process.

 Mats, Lena och Magnus

- För att nå hållbar utveckling måste alla dra sitt strå till stacken, säger Magnus Persson,
VD Råsjöbolagen. Vi har gjort investeringar på 10 miljoner kronor för att gå från en tung oljebaserad produktion till en fossilfri betongtillverkning, fortsätter Magnus.

- Med kunskap utifrån energikartläggningen kunde Råsjöbolagen ta flera kloka beslut. De vill göra hållbara affärer många år framåt, säger Mats Nilsson, VD Styr och ställer. Bolaget tog beslut om att investera trots avslaget på ansökan om Klimatklivet från Naturvårdsverket, säger Mats.

- Vi är först i Sverige och, så vitt vi vet, först i världen med fossilfri betongtillverkning, säger en stolt Lena Råbom Roman, delägare Råsjöbolagen.

Ingen räddar världen själv men när allt fler företag tar ansvar blir det en kraftfull kedja för att klara klimatutmaningarna. Råsjöbolagen vill inspirera andra att våga satsa nu, både globalt och lokalt. Som pionjärer i betongindustrin önskar Råsjöbolagen att fler tar efter världen över. Men även att kommuner, företag och privatpersoner i regionen agerar utifrån Agenda 2030 och helt enkelt frågar efter hållbart tillverkad betong.

Närproducerad betong är mer hållbart än långväga material eftersom transporterna blir tunga och miljöbelastande. Idag är inte cement klimatneutralt men forskning och utveckling pågår. Att färdig betong drar åt sig koldioxid är också ett spännande spår.

Fakta

Branschorganisationen inom betong har en färdplan för att vara fossilfria 2035. Råsjöbolagen hade tidigare både i Ljusdal och Hudiksvall oljepannor. Flis och pellets har diskuterats men efter en energikartläggning som Styr och ställer gjorde föll valet på bergvärme med elektrifierad utrustning som drivs av el från vind och vattenkraft. Miljövinsten i detta kliv är 100 m3 eldningsolja per år som är lika med 240 ton CO2 ekvivalenter per år.  Nu fortsätter miljöanpassningen med att optimera energianvändningen på anläggningarna. De nya styrsystemen kopplar till all energiförbrukning, från produktion till lokalernas luftkvalitet och ljussättning. Nästa steg kan vara solenergi med elenergilagring.

Kontakt

Magnus Persson, vd Råsjöbolagen
070-584 22 46, magnus.persson@rasjokross.se

Mats Nilsson, vd Styr och ställer
070-642 77 90, mats.nilsson@styrochstaller.se


Vill du bli kontaktad?