Gjutguide för privatpersoner

Att gjuta med betong innebär både investerad tid och pengar. Mycket kan gå fel för den oerfarne. Vi är med från grunden och hjälper dig.

Vad ska jag tänka på innan gjutning?

 • Tänk på att betongen levereras med lastbil som är stora, tunga och kräver mycket plats.
  Se därför till att du har en bra väg med stabilt underlag som den kan köra på.
  Det är DU som kund som ansvarar för framkomlig väg och utifrån det även eventuell bärgning.

 • Markera ut dolda föremål som t.ex. brunnslock, stubbar m.m. som finns i närheten av där betongbilen ska köra. Chaufförerna backar oftast mot formen och har därför begränsad sikt bakåt.

 • Betong är tungt och skapar ett mycket högt tryck på gjutformen, även på låg höjd. Tänk därför på att bygga en stabil och tät form och glöm inte att stadga upp den. Kontakta din lokala bygghandel för mer information.

 • Vid leverans av betong används som regel en fast monterad ”ränna” på lastbilen för att lägga ut betongen i formen. Våra rännor når som längst 10 meter rakt bakåt, väljer man att vika rännan 90 grader från bilen förkortas längden med ca 1,5 meter. Vid väldigt stora gjutningar, eller om lastbilen inte kan köra ända fram till formen, eller om det av någon annan anledning inte går att gjuta med ränna så kan man använda en pumpbil eller kran och bask. Vi har inga egna pumpar eller kranar men hjälper dig gärna med kontakter. Ring oss så hjälper vi dig.


Vilken typ av betong ska jag använda?

 • Det finns tre begrepp som talar om vilken kvalitet betongen har. Hållfasthetsklass, exponeringsklass och konsistensklass.
  Högre hållfasthetsklass innebär att den innehåller mer cement och klarar större laster, men blir också dyrare.
  Exponeringsklassen bestäms utifrån vilken miljö betongen ska utsättas för.
  Konsistensklass innebär hur pass flytande betongen är, från jordfuktig till väldigt lättflytande.

 • Att välja rätt betongkvalitet kräver kunskap och erfarenhet, kontakta oss så hjälper vi dig.

  

Vad ska jag tänka på vid gjutning?

 • Skydda dig! Cement reagerar kemiskt med vatten och bildar ett starkt alkalisk cementgel som lätt skadar hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon, stövlar, arbetshandskar och långbyxor när du gjuter.

 • Använd gärna en stålkratta för att flytta betongen, vänd den så att tänderna är uppåt. Annars fastnar du i armeringen.

 • Vibrera betongen, använd gärna en vibratorstav. Det görs för att betongen ska fylla ut formen ordentligt och omsluta armeringen. Vibrera med försiktighet, annars finns separationsrisk i betongen. Detta innebär att stenarna i betongen sjunker och enbart cementpasta finns på ytan vilket medför en minde tålig yta.

 

Kan jag göra betongen mer lättflytande med vatten?

 • Nej, detta får aldrig ske. Betongrecepten är uppbyggda på en balans mellan vatten och cement, ett så kallat vattencementtal (vct). Tillsätter du vatten leder det till att hållfastheten minskar och att vår garanti på betongen upphör. Däremot så kan chauffören tillsätta ett flytmedel för att göra betongen mer lättflytande, men detta sker enbart efter rekommendation från betongstationen.

 

Vad händer efter gjutning?

 • Direkt efter gjutning ska du avjämna samt släta till ytan med t.ex. sloda, vibratorbrygga. Det finns lite olika verktyg att tillgå beroende på storleken på din gjutning.

 

Varm och torr väderlek 

 • Nu gäller det att skydda betongen, nu är den som mest sårbar. Vid en varm sommardag (även fina vårdagar) med lite blåst avdunstar vattnet från betongen snabbt, detta vill man undvika då det kan ge plastiska krymp- och sättsprickor i betongen.

 • Vattna betongytan med en vattendimma, ta gärna en högtryckstvätt, vänd den uppåt och låt dimman försiktigt lägga sig över ytan. Använd inte trädgårdsslang i första skedet då vattendropparna blir för stora och kommer att skapa små ”kratrar” i betongytan utan använd t.ex en högtryckstvätt som riktas uppåt så att en fin vattendimma bildas.

 • Täck betongen med plast för att behålla fukten, återfukta flera gånger med vattendimma, gärna under de närmsta dygnen vid varm väderlek.

 

 Kall väderlek (mindre än +0 grader)

 • Att gjuta i kall väderlek är inget vi rekommenderar för den oerfarne, betongen måste skyddas från att frysa för tidigt. Fryser betongen i ett för tidigt skede uppstår en permanent hållfasthetsförlust på 50-85%, som tyvärr är oreparerbart.

 

Ytbehandling?

Detta moment är det svåraste, det krävs kunskap och erfarenhet för att förstå när man kan börja behandla ytan. Anlita en kunnig fackman. Många parametrar spelar in t.ex. temperatur, vind och luftfuktighet.

 

 • När betongens yta har blivit så pass hård att du kan gå på den och efterlämnar minimala fotspår är det dags för att riva ytan. Detta görs normalt med en ”helikopter” med bottenplattan monterad, detta går givetvis att göras för hand också.

 • När det är dags att slipa ytan, tag av bottenplattan från ”helikoptern” så att endast vingarna vidrör betongytan.

 

Denna text skall endast ses som generell information, det är alltid rådande parametrar som temperatur, vind etc. som avgör när och hur betongen ska behandlas.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Kontaktpersoner

Tommy Schmidt

Ansvarig Driftsledare
0650-54 75 70
tommy.schmidt@rasjokross.se

Vill du bli kontaktad?