Referensobjekt

Här finns några av de större projekt vi levererat betongen till.

Kattvikskajen, Hudiksvall

Beställare: PEAB Sverige AB
Volym: 3.500 m3

Kattvikskajen är första etappen i utvecklingen av Västra hamnen. Här planeras en blandad stadsdel med bostäder, kontor, hotell, butiker och olika former av service.

Just nu pågår förberedelserna för att bygga om själva kajen. Den gamla kajen ersätts med en modern kaj som är anpassad till en ny användning. Längs hela kajområdet blir det en strandpromenad, tillgänglig för allmänheten. En ny bro vid Sundskanalens utlopp bygger ihop den nya strandpromenaden med den som redan finns mot Östra hamnen.

Hudiksvalls kommun

 

 


SODAPANNA OCH TURBIN IGGESUNDS BRUK

Beställare: NCC Construction
Totalt levererat: ca 2.500m3

Sodapannan är hjärtat i en sulfatmassafabrik, så också på Iggesunds Bruk, där den kvalitetsledande kartongen Invercote tillverkas. Trots det lyckades man dessutom skifta över till den nya sodapannan från de två gamla utan något driftsavbrott. Den är dessutom byggt för ett högre tryck än någon annan sodapanna i Europa – den kommer att arbeta med ett ångtryck på 110 Bar. Det ger i sin tur förutsättningar för höjd generering av elektricitet – den nya turbinen ska kunna leverera 520 GWh/år och på sikt göra Iggesunds bruk helt självförsörjande på elektricitet. När detta inträffar beror till stor del på hur massaproduktionen utvecklas – för närvarande har bruket tillstånd att producera 255 000 ton massa årligen, men man ansöker hos myndigheterna att få utöka produktionen till 420 000 årston. 

Foto: Holmen.com / Rolf Andersson, Bildbolaget


E4 HUDIKSVALL-ENÅNGER

Beställare: NCC
Totalt levererat: ca 10.000 m3

Den 5 Oktober 2011 invigdes den 24 km långa sträckan mellan Hudiksvall och Enånger, som bland annat består av 17 st broar som RABO Produkter levererat betong till. Arbetet har pågått under såväl högsommarvärme som rasande snöstorm, det ställer höga krav både på betong och personal. Tack vare duktig personal, pålitliga och lojala entreprenörer så gick hela projektet mycket bra.Vill du bli kontaktad?